AKTUELNOSTI

Dobro došli na web stranicu Notarske komore Republike Srpske!
28.12.2018.

Ministarstvo pravde Republike Srpske Rješenjem od 26. decembra 2018 godine odredilo je dan početka rada novoizabranih notara.

Kliknite na link


28.11.2018.

Saopštenje Ustavnog suda Republike Srpske

Kliknite na link


Uručene povelje novim notarima

Kliknite na link


2.8.2018.

Obavještenje o prijedlogu za izbor notara

Kliknite na link


20.7.2018.

Obavještenje povodom intervjua za izbor notara

Kliknite na link


Konkurs za izbor notara ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 43/18).

Preuzmite kompletan dokumentPoziv za 17. redovnu sjednicu Skupštine Notarske komore Republike Srpske.

Preuzmite kompletan dokument


Poziv za dostavljanje saglasnosti za kandidaturu za članstvo u Upravnom odboru

Preuzmite kompletan dokument
Informacija - EDUKACIJA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA
Obavještavamo javnost da je Notarska komora Republike Srpske zaprimila dovoljan broj prijava za Edukaciju za polaganje notarskog ispita te će se u skladu sa navedenim organizovati edukacija prema programu koji možete pogledati ovdje.

Preuzmite kompletan dokumentInformacija za javnost

Obavještavamo javnost da je sa radom prestala notar Aleksić Dragojla sa službenim sjedištem u Prijedoru. Služba notara prestala je sa danom 31.10.2017 godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Notarskoj komori Republike Srpske.JAVNI POZIV zainteresovanim kandidatima za pohađanje EDUKACIJE ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA.
Preuzmite kompletan dokument

PRIJAVA ZA EDUKACIJU
Preuzmite kompletan dokumentPoziv zainteresovanim kandidatima za polaganje notarskog ispita

Kliknite na linkObavještavamo javnost da je dana 11.09.2017. godine preminuo Marinko Plavšić, prvi predsjednik Notarske komore Republike Srpske i predsjednik Notarske komore Republike Srpske u dva mandatna perioda.

Komemoracija njemu u čast biće održana dana 13.09.2017. godine u Maloj vijećnici Banskog dvora u Banjaluci, a sahrana istog dana u 13:00 časova na Mjesnom groblju u Kolima.


Marinko Plavšić - rođen 07.08.1951. godine u Kolima kod Banja Luke, gdje je završio osnovno školovanje. Upravnu školu završio u Banja Luci, a studije prava u Sarajevu u periodu od 1970-1974. godine. Pravosudni ispit položio u Sarajevu 1980. godine. U privredi radio do 1981. godine kada je upisan u Imenik advokata BiH, a potom u Imenik advokata Republike Srpske. Notarski ispit položio 2006. godine i imenovan za notara sa služenim sjedištem u Banja Luci. Funkciju predsjednika Notarske komore Republike Srpske obavljao u dva mandatna perioda od 2008 - 2011 i od 2014 - 2016 godine. Notarsku službu obavljao sve do 07.08.2016. godine. 2016. godine kada se ponovo upisuje u Imenik advokata Advokatske komore Republike Srpske i zajedno sa suprugom Advokatom Plavšić Radmilom i sinom Advokatom Plavšić Ognjenom osniva Advokatsko društvo "Plavšić" d.o.o. Banja Luka.

Ožalošćeni: supruga Radmila, djecu Ognjen i Nemanja, snahe Zorica i Neda, unučad Izabela, Vasilije i Larisa, braća Stanoje, Mirko i Nenad te ostala rodbina, kumovi, komšije i prijatelji.
Informacija o izabranom novom rukovodstvu

Preuzmite kompletan dokument
Poziv za XV redovnu sjednicu Skupštine Notarske komore RS

Preuzmite kompletan dokument
Dana 23.03.2017. godine

Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Notarske komore RS

Preuzmite kompletan dokument

Odluka o raspisivanju izbora za predsjednika Upravnog odbora Notarske komore RS

Preuzmite kompletan dokument

Odluka o raspisivanju izbora za članove Upravnog odbora Notarske

komore RS

Preuzmite kompletan dokument
Poziv notarima za seminar

Notarska komora Republike Srpske organizuje seminar na temu "Povjeravanje provođenja ostavinskih postupaka notarima, kao povjerenicima suda-dobra odluka zakonodavca" koji će se održati dana 04. marta 2017. godine u Banjaluci (subota) sa početkom u 09:30 časova u Hotelu Bosna, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97.

Planirani dnevni red:

  1. "Povjeravanje ostavinskih predmeta javnim bilježnicima-dobra odluka zakonodavca"

Izlagač: Damir Kontrec, Sudija Vrhovnog suda Republike Hrvatske

  1. "Javni bilježnici u Republici Hrvatskoj kao povjerenici suda u ostavinskom postupku-normativno uređenje i iskustva u radu"

Izlagač: Jožica Matko-Ruždjak, Javna bilježnica iz Zagreba

  1. "Povjeravanje ostavinskih predmeta notarima u Federaciji BiH"

Izlagač: Vesna Softić, notar iz Sarajeva


Pozivamo notare da zbog organizacijskih razloga prijave učešće na seminaru na e-mail adresu notarskakomorars@blic.net.
Skupština Notarske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj dana 23.12.2016. godine u Banjaluci, izabrala je za v.d. predsjednika Notarske komore Republike Srpske Mr Sladu Ivelić, notara iz Banjaluke. Imenovana će dužnost v.d. predsjednika obavljati do 31.05.2017. godine.


Poziv notarima za seminar 04. i 05. 11. 2016. godine

Preuzmite kompletan dokument
Poziv notarima za seminar 17.06.2016. godine

Preuzmite kompletan dokument
Poziv notarima za XIV sjednicu Skupštine Notarske komore RS

Preuzmite kompletan dokument
Poziv notarima za seminar 14.05.2016. godine

Preuzmite kompletan dokument
Informacija 15.02.2016. godine


Konkurs za izbor notara u Tomislavgradu i Drvaru.

Preuzmite kompletan dokument
Broj: 476/2015

Banja Luka, 17.11.2015. godine

Notari

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske

Banke u Republici Srpskoj - Sektori za pravne poslove 

PREDMET: Poziv za učešće na seminaru

Poštovani,

Notarska komora Republike Srpske organizuje seminar na temu "Ugovor o zasnivanju založnog prava (hipoteke) na nekretninama" koji je namijenjen notarima, predstavnicima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i područnim jedinicama RUGIPP-a i Bankama u Republici Srpskoj - Sektorima za pravne poslove naročito rukovodiocima pravnih službi i saradnicima koji učestvuju u pravnim poslovima koji se zaključuju kod notara.

Seminar će se održati u petak, 11. 12. 2015. godine u Banjaluci, u prostorijama hotela "Bosna" (Kristalna dvorana) ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97, sa početkom u 11:00 časova.

Izlagači na seminaru:

Prof. dr Duško Medić i

Vitomir Mikić, dipl. pravnik, RUGIPP

Pozivamo Vas, da putem obrasca za prijavu, dostavite imena zainteresovanih učesnika koji bi željeli da prisustvuju seminaru, najkasnije do srijede, 2.12.2015. godine.

Radi pripreme izlagača, te kako bi seminar bio što uspješniji i odgovorio na pitanja i probleme sa kojima se susrećete u praksi molimo zainteresovane učesnike da do navedenog datuma za prijavu, dostave pitanja i nedoumice u vezi teme koja će se obrađivati na seminaru.

Vaše prijave i pitanja molimo da dostavite na e-mail adresu notarskakomorars@blic.net ili faksom na broj: 051/321-621.

Dnevni red seminara i obrazac za prijavu dostavljaju se u prilogu.

S poštovanjem,

Marinko Plavšić

Predsjednik


PREUZMI PRIJAVU

PREUZMI DNEVNI RED
Informacija 29.10.2015.godine

Notarska komora Republike Srpske organizuje seminar za notare na temu "Testament" koji će se održati dana 07.11.2015.godine u prostorijama Hotela "Board" na Jahorini.

Predavači na seminaru su:

- Jadranka Stanišić, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske
- Prof. dr. Ilija Babić.

Napomena: Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeni seminar proglasilo obaveznim za notare.
Informacija 30.06.2015. godine

Notar Irena Mojović sa službenim sjedištem u Banjaluci prestala je vršiti službu notara jer je ista imenovana za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske.

Notarske isprave koje su sačinjene kod notara Irene Mojović biće deponovane u Arhivu Republike Srpske, a za izdavanje prepisa, otpravaka originala ili otpravaka u svrhu izvršenja nadležna je Notarska komora Republike Srpske kojoj se možete obratiti za više informacija o samom postupku i načinu izdavanja.
Informacija - 19. 05. 2015. godine


Dana 19.05.2015. godine Narodna skupština Republike Srpske je na prijedlog predsjednika Republike Srpske izabrala Irenu Mojović za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske.

Irena Mojović je, kao notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, od 2008. godine član Notarske komore Republike Srpske. U mandatnom period od 2011. do 2014. godine obavljala je funkciju predsjednika Notarske komore Republike Srpske.

 
Admin login