Vlada RS utvrdila Nacrt Zakona o notarskoj službi Republike Srpske

Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 17.12.2020. godine utvrdila je tekst Nacrta Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj. U saopštenju se navodi da su u odnosu na važeći Zakon izmijenjene su odredbe koje se tiču službenih sjedišta i broja notara na način...