U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 82/19 dana 4.10.2019. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.