ORGANI NOTARSKE KOMORE

___________

od 2020. do 2023.

PREDSJEDNIK

Mr Slada Ivelić

predsjednik Notarske komore Republike Srpske

Notar sa službenim sjedištem u Banja Luci


UPRAVNI ODBOR

Samojko Đorda

predsjednik Upravnog odbora Notarske komore Republike Srpske

Notar sa službenim sjedištem u Istočnoj Ilidži

 • Ljubica Šekarić, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Dragica Ristić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, član
 • Sanda Josić, notar sa službenim sjedištem u Prijedoru, član
 • Jovo Radojko, notar sa službenim sjedištem u Doboju, član

NADZORNI ODBOR

Branko Đurić

predsjednik Nadzornog odbora

Notar sa službenim sjedištem u Derventi

 • Ljljana Dragičević, notar sa službenim sjedištem u Brčko Distriktu BiH, član
 • Milka Đaković, notar sa službenim sjedištem u Laktašima, član

Komisija za statutarna pitanja

 • Mirjana Đukić, notar sa službenim sjedištem u Modriči, član
 • Golić Goran, notar sa službenim sjedištem uBanjaluci, član
 • Nada Župljanin, notar sa službenim sjedištem u Kotor Varošu

Komisija za unapređenje notarske etike

 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, predsjednik
 • Miloš Savić, notar sa službenim sjedištem u Šamcu, član
 • Naida Redžić, notar sa službenim sjedištem u Tesliću, član

Komisija za stručno usavršavanje notara

 • Dragica Blagojević, notar sa službenim sjedištem u Bratuncu, član
 • Slavica Kuzmanović, notar sa službenim sjedištem u Prnjavoru, predsjednica
 • Zlatan Ljubljanac, notar sa službenim sjedištem u Gradišci, član