ORGANI NOTARSKE KOMORE

___________

od 2014. do 2017.

PREDSJEDNIK

Marinko Plavšić

predsjednik Notarske komore Republike Srpske

Notar sa službenim sjedištem u Banja Luci


UPRAVNI ODBOR

Jelica Đurić

predsjednica Upravnog odbora Notarske komore Republike Srpske

Notarka sa službenim sjedištem u Doboju

 • Ljubica Šekarić, notarka sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član
 • Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Gradu, član
 • Slobodan Đorđić, notar sa službenim sjedištem u Kozarskoj Dubici, član
 • Miloš Savić, notar sa službenim sjedištem u Šamcu, član
 • Nedeljka Bilbija, notarka sa službenim sjedištem u Banja Luci, član

NADZORNI ODBOR

Zlatan Ljubljanac

predsjednik Nadzornog odbora

Notar sa službenim sjedištem u Gradišci

 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član
 • Ljubica Šekarić, notarka sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Gradu, član

Komisija za statutarna pitanja

 • Ljubica Šekarić, notarka sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član

Komisija za unapređenje notarske etike

 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član
 • Miloš Savić, notar sa službenim sjedištem u Šamcu, član
 • Ljubica Šekarić, notarka sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Slobodan Đorđić, notar sa službenim sjedištem u Kozarskoj Dubici, član
 • Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Gradu, član
 • Nedeljka Bilbija, notarka sa službenim sjedištem u Banja Luci, član

Komisija za stručno usavršavanje notara

 • Ljubica Šekarić, notarka sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član
 • Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Gradu, član
 • Slobodan Đorđić, notar sa službenim sjedištem u Kozarskoj Dubici, član
 • Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Gradu, član
 • Nedeljka Bilbija, notarka sa službenim sjedištem u Banja Luci, član