Poštovani,

U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 102/2019 od 4.12.2019. godine, Ministarstvo pravde Republike Srpske objavilo je Poništenje konkursa za izbor notara za službeno sjedište Teslić, Doboj i Novi Grad, broj 08.021/111-178/19 od 18.11.2019 godine.

PonistenjeKonkursa