Predsednik Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić i član Izvršnog odbora JKS Goran Andrić dana 07.06.2024. godine u Beogradu razgovarali su sa delegecijom Notarske komore Republike Srpske predvođene predsednikom Borislavom Radićem i predsednicom Upravnog odbora Milkom Đaković o intenziviranju saradnje dve javnobeležničke organizacije.

Sastanku u sedištu JKS je prisustvovala pomoćnica ministra pravde Republike Srpske Brankica Grahovac, koja je istakla punu podršku ministarstva za razmenu iskustava dva javnobeležnička sistema.
Ovom prilikom je dogovoreno da dve komore uskoro potpišu sporazum, kojim bi bile precizirane oblasti saradnje, pre svega digitalizacija i obuka u oblasti sprečavanja pranja novca.

Preuzeto sa https://www.beleznik.org/vesti/sastanak-javnobeleznickih-komora-srbije-i-republike-srpske
Vijest preuzele Nezavisne novine https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Sastanak-javnobiljeznickih-komora-Srbije-i-Republike-Srpske/838686 i portal https://times.ba/07/06/2024/26218/