Mинистарство правде у Влади Републике Српске расписало је конкурс за избор нотара, на основу члана 8. Закона о нотарској служби у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске” брoj: 28/21) и члана 2. Правилника о спровођењу конкурса за избор нотара („Службени гласник Републике Српске” брoj: 52/21).
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске”, дневном листу „Глас Српске” и на интернет страници Министарства правде Републике Српске.
Уколико конкурси не буду објављени истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.
Преузето са
https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/media/vijesti/Pages/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B4.aspx
Конкурс за избор нотара_341876750