Пореска управа Републике Српске омогућила је Нотарској комори Републике Српске увид у извјештај са подацима о стању пореских обавеза за порез на непокретности, што представља олакшицу за грађане, али и чланове Коморе.
У складу са тим, директор Пореске управе Републике Српске Горан Маричић и предсједник Нотарске коморе РС Борислав Радић, потписали су данас у Бањалуци споразум којим је тачно дефинисан међусобни однос и начин приступа нотара подацима Пореске управе.
Наиме, нотари у Републици Српској су приликом сачињавања нотарске исправе дужни да провјере стање обавеза по основу пореза на непокретности за лица за која сачињавају нотарску исправу, а која представља правни основ за упис преноса права на непокретности.
Овим споразумом ће им увид у податке бити бржи и једноставнији, док ће истовремено порески службеници моћи преузимати друге редовне дневне послове и задатке.
Потписаним споразумом дефинисано је да ће извјештај, којем ће нотари моћи приступати контролисано путем заштићене међусобне везе, садржавати обавезне параметре за предметну непокретност, на основу којих нотари могу да утврде испуњеност услова из члана 15. Закона о порезу на непокретности, којим је прописано да је порески обвезник који у току пореске године изврши пренос власништва над непокретности на другог пореског обвезника, обавезан да измири све доспјеле пореске обавезе за ту непокретност, док нотари увидом у извјештаје Пореске управе утврђују да ли су те обавезе измирене.
Такође, Пореска управа и Нотарска комора Српске су се овим споразумом обавезале и да ће се при извршавању активности које су предмет споразума, поступати у складу са прописима којима се обезбјеђује заштита тајности података.
Предсједник Нотарске коморе РС Борислав Радић је, након потписивања споразума, изразио захвалност Пореској управи Републике Српске која је, како је нагласио, прва институција која је омогућила овакву врсту увида у своје евиденције и тиме допринјели једноставнијој и бржој комуникацији ове двије институције, те истакао наду да ће и друге институције слиједити овај позитиван примјер квалитетне сарадње између институција.