Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић одржао је данас у сједишту Управе састанак са др Бориславом Радићем, предсједником Нотарске коморе Републике Српске.

На састанку је разговарано о превазилажењу проблема у вези са достављањем потпуних предмета од стране нотара надлежним подручним јединицама и канцеларијама РУГИПП-а на провођење у јавним евиденцијама о непокретностима који се превасходно односи на достављање потпуно и правилно попуњеног Упитника за упис у Регистар цијена непокретности као пратећег акта уз нотарски уговор.

Законом о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске прописано је да је уз нотарски уговор потребно доставити попуњен Упитник о упису стварног стања о прометованим непокретностима у Регистар цијена непокретности.

Директор РУГИПП-а мр Драган Станковић током састанка истакао је да је потребно грађанима и другим корисницима што више олакшати процедуре при упису у јавне евиденције о непокретностима на основу нотарских уговора. Такође, додао је да је потребно у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру непокретности Републике Српске да странка која је учесник у промету правилно и потпуно испуни Упитник о упису стварног стања прометованих непокретности у Регистар цијена непокретности а Упитник овјерава нотар и заједно са уговором достави надлежној подручној јединици РУГИПП-а на провођење комплетан предемет и да на тај начин олакшају процедуру странкама.

Предсједник Нотарске коморе Републике Српске др Борислав Радић рекао је да је потребно наћи рјешење за превазилажење овог проблема и изразио спремност Нотарске коморе Републике Српске за сарадњу са РУГИПП-ом на проналажењу рјешења.

Један од закључака са овог састанка је да се у наредном периоду одржи оперативни сасатанак надлежног сектора у РУГИПП-у са представницима Нотарске коморе Републике Српске с циљем рјешавања овог проблема.

Помоћник директора за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности Јасенко Нединић рекао је да је РУГИПП направио велики искорак у вези комплетне процедуре за попуњавање упитника о упису стварног стања прометованих непокретности у Регистар цијена непокретности и да је упитник максимално поједностављен као и да око 85 % нотара доставља потпуне предмете на провођење у јавним евиденцијама.

Током састанка истакнуто је да РУГИПП континуирано врши обуку запослених у вези са  активностима које се односе на Регистар цијена непокретности, као и то да је поменути упитник доступан на веб страници РУГИПП-а.

Станковић је упознао учеснике састанка да се приближио почетак имплементације увођења система масовне процјене вриједности непокретности а основни предуслов за процјену вриједности непокретности је тачан и ажуран Регистар цијена непокретности. То је могуће остварити само правилним и потпуним попуњавањем Упитника о упису стварног стања прометованих непокретности у Регистар цијена непокретности.

На крају састанка Станковић је изразио спремност РУГИПП-а да ради на јачању сарадње са Нотарском комором Републике Српске.

Састанку су присуствовали и Милка Ђаковић, предсједник Скупштине Нотарске коморе Републике Српске, Александар Деурић, в.д. помоћника директора за оснивање катастра непокретности, Дејан Ђукановић, помоћник директора за послове надзора и Борис Крчмар, помоћник директора за правне, кадровске и опште послове.

Преузето са: https://www.rgurs.org/sr-lat/vijesti/257