Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Vlada Republike Srpske je, na 35. sjednici, održanoj u Banjaluci, 29.08.2019 godine utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku. Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona proizilazi iz potrebe usaglašavanja sa...

Obavještenje o prijedlogu za izbor notara

Obavještenje o prijedlogu za izbor notara

Na osnovu člana 23.  Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10,78/11, 20/14 i 68/18), i člana 14. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara, raspisan je Konkurs za izbor notara u Republici Srpskoj i...

Obavještenje povodom intervjua za izbor notara

Obavještenje povodom intervjua za izbor notara

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je, u skladu sa Zakonom o notarima (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17), raspisalo Javni konkurs za izbor notara u Republici Srpskoj. Navedeni konkurs...