Dana 10.03.2024. godine sa radom je prestao notar Savić Miloš sa službenim sjedištem u Šamcu.
Zahvaljujemo se notaru Savić Milošu na doprinosu koji je dao notarskoj službi u Republici Srpskoj i radu Notarske komore Republike Srpske kao notar, predsjednik i član Upravnog odbora i predsjednik Disciplinske komisije prvog stepena.
Povodom isprava navedenog notara možete se obratiti Notarskoj komori Republike Srpske.