NOTARI KOJIMA JE PRESTALA SLUŽBA

Spisak notara kojima je prestala služba

Ukoliko ste bili stranka notara kojem je prestala služba notara i/ili želite postupanje po ispravi tog notara potrebno je da Notarskoj komori Republike Srpske uputite Zahtjev za imenovanje nadležnog notara i da uplatite taksu u iznosu od 20,00 KM u skladu sa Odlukom o visini naknade za postupanje Notarske komore po ispravama notara kojima je prestala služba „Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 52/23 (Odluku možete pronaći u rubrici Propisi).

Ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva, Instrukcije za plaćanje takse i Spisak notara kojima je prestala služba notara.

Zahtjev za imenovanje nadležnog notara
INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE NAKNADE

UPLATNICA
Spisak-notara-koji-su-prestali-sa-radom 11.03.2024

Redni broj IME I PREZIME SJEDIŠTE
1 Damirka Mulabdić PRIJEDOR
2 Ramo Atajić ISTOČNO SARAJEVO
3 Saud Filipović PRIJEDOR
4 Rada Džajić BANJA LUKA
5 Snježana Katić Trifunović BANJA LUKA
6 Marija Marković BANJA LUKA
7 Miroslav Gladanac ISTOČNO SARAJEVO
8 Irena Mojović BANJA LUKA
9 Drenka Pamučina PRIJEDOR
10 Dragica Ćurčić BIJELJINA
11 Marinko Plavšić BANJA LUKA
12 Mara Rodić BANJA LUKA
13 Dragojla Aleksić PRIJEDOR
14 Nenad Andrić MODRIČA
15 Stamenko Vasić DOBOJ
16 Dušan Marjanović BIJELJINA
17 Gordana Gerdijan BANJA LUKA
18 Biljana Marić BANJA LUKA
19 Nedeljka Bilbija BANJA LUKA
20 Milan Šubarić BANJA LUKA
21 Nada Mrđa NOVI GRAD
22 Nada Malić TESLIĆ
23 Zijad Mehmedagić DOBOJ
24 Željka Jovičić BIJELJINA
25 Ljeposava Macanović BANJA LUKA
26 Ranko Bakić NOVI GRAD
27 Milanko Golijan PALE
28 Milanka Žuljević TREBINJE
29 Stevo Baštinac BANJA LUKA
30 Milomir Prorok VIŠEGRAD
31 Milenko Delić BANJA LUKA
32 Vidić Vlado počeo ponovo sa radom 2022 PRNJAVOR
33 Malešević Zoran BANJA LUKA
34 Golić Goran BANJA LUKA
35 Bogdanović Zoran BRČKO

36

Stević Olgica

TREBINJE

37

Notar Miloš Savić

ŠAMAC