ORGANI NOTARSKE KOMORE

___________

od 2023. do 2027.

PREDSJEDNIK

Dr Borislav Radić

predsjednik Notarske komore Republike Srpske

Notar sa službenim sjedištem u Banjaluci


UPRAVNI ODBOR

Milka Đaković

predsjednik Upravnog odbora Notarske komore Republike Srpske

Notar sa službenim sjedištem u Laktašima

 • Zoran Kovačević, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član
 • Bojan Vidić, notar sa službenim sjedištem u Modriči, član
 • Maja Popara, notar sa službenim sjedištem u Trebinju, član
 • Sanda Josić, notar sa službenim sjedištem u Prijedoru, član

NADZORNI ODBOR

Branko Đurić

predsjednik Nadzornog odbora

Notar sa službenim sjedištem u Derventi

 • Ljubica Šekarić, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Jana Rodić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, član

Komisija za statutarna pitanja

 • Slađana Kosmajac, notar sa službenim sjedištem na Palama, član
 • Slađana Tešanović, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, član
 • Ognjen Plavšić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci

Komisija za međunarodnu saradnju

 • Dragana Glamočić, notar sa službenim sjedištem u Zvorniku, član
 • Ognjen Bogdanić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, član
 • Jelena Vukadinović, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, član

Komisija za stručno usavršavanje notara

 • Slavica Kuzmanović, notar sa službenim sjedištem u Prnjavoru, član
 • Lipovčić Dragana, notar sa službenim sjedištem u Čelincu, predsjednica
 • Slobodan Đorđić, notar sa službenim sjedištem u Kozarskoj Dubici, član
Komisija za unapređenje notarske etike
 • Dragan Pekez, notar sa službenim sjedištem u Mrkonjić Gradu
 • Igor Stanić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci
 • Miladin Stjepanović, notar sa službenim sjedištem u Ugljeviku