Ministarstvo pravde Republike Srpske, na osnovu člana 8. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 28/21) i člana 2. Pravilnika o sprovođenju konkursa za izbor notara („Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 52/21).
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske”, dnevnom listu „Glas Srpske” i na internet stranici Ministarstva pravde Republike Srpske.
Ukoliko konkursi ne budu objavljeni istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Preuzeto sa
https://vladars.rs/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/media/vijesti/Pages/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B4.aspx
Konkurs za izbor notara