Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 17.12.2020. godine utvrdila je tekst Nacrta Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj.

U saopštenju se navodi da su u odnosu na važeći Zakon izmijenjene su odredbe koje se tiču službenih sjedišta i broja notara na način da se za područje svake jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj određuje jedno službeno sjedište notara. Broj notara u službenom sjedištu određuje se uzimajući u obzir godišnji broj isprava koje se notarski obrade, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave kao i interes građana. Pooštreni su uslovi za imenovanje notara. Propisana su ovlaštenja pomoćnicima notara da obavljaju sve poslove osim notarske obrade isprava i ostavinskog postupka.

Posebna pažnja posvećena je pravnoj sigurnosti, stoga je propisano da će notar po službenoj dužnosti, a na teret stranke, odmah nakon zaključenja pravnog posla čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nepokretnostima, podnijeti zahtjev za upis u javne evidencije radi provođenja zaključenog pravnog posla. Dopunjene su odredbe u vezi sa postupkom notarske obrade isprave kod raspolaganja imovine stečene radom supružnika u zajednici života.

Poboljšane su odredbe vezane za disciplinsku odgovornost notara, kao i odredbe za nadzor nad radom notara koji se sprovodi od strane Ministarstva pravde i Notarske komore. Kako bi se u pojedinim sjedištima zadržao određen broj notara, u ovom nacrtu zakona predloženo je da se starosna granica za prestanak službe poveća sa 65 na 67 godina.