Оbavještenje

Оbavještenje

Dana 10.03.2024. godine sa radom je prestao notar Savić Miloš sa službenim sjedištem u Šamcu. Zahvaljujemo se notaru Savić Milošu na doprinosu koji je dao notarskoj službi u Republici Srpskoj i radu Notarske komore Republike Srpske kao notar, predsjednik i član...