Obavještenje o prijedlogu za izbor notara

Obavještenje o prijedlogu za izbor notara

Na osnovu člana 23.  Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10,78/11, 20/14 i 68/18), i člana 14. Poslovnika o radu Konkursne komisije za izbor notara, raspisan je Konkurs za izbor notara u Republici Srpskoj i...

Obavještenje povodom intervjua za izbor notara

Obavještenje povodom intervjua za izbor notara

Ministarstvo pravde u Vladi Republike Srpske je, u skladu sa Zakonom o notarima (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17), raspisalo Javni konkurs za izbor notara u Republici Srpskoj. Navedeni konkurs...

Informacija – EDUKACIJA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Informacija – EDUKACIJA ZA POLAGANJE NOTARSKOG ISPITA

Obavještavamo javnost da je Notarska komora Republike Srpske zaprimila dovoljan broj prijava za Edukaciju za polaganje notarskog ispita te će se u skladu sa navedenim organizovati edukacija prema programu koji možete pogledati ovdje. [pdf-embedder...

Informacija za javnost

Informacija za javnost

Obavještavamo javnost da je sa radom prestala notar Aleksić Dragojla sa službenim sjedištem u Prijedoru. Služba notara prestala je sa danom 31.10.2017 godine. Za sve dodatne informacije možete se obratiti Notarskoj komori Republike Srpske.