Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima

Vlada Republike Srpske je, na 35. sjednici, održanoj u Banjaluci, 29.08.2019 godine utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, po hitnom postupku. Razlog za donošenje izmjena i dopuna ovog zakona proizilazi iz potrebe usaglašavanja sa...